Sök stipendium inom ekonomi & handel som berör turism

Outdoor delar ut ett årligt stipendium värt 10 000 kronor till en uppsats skriven på C- eller D-nivå. Uppsatsen inom t.ex.. ekonomi och handel där turismen berörs är välkomna att söka. Läs mer om ansökningsregler på länken nedan.
Länk: https://www.outdoor.se/stipendium

Translate »