KLAGOLÅDAN

klagolådan


vilka är ub & amo?

2FEF9703-7F70-44DE-A393-F6AA15D65EC7-2

Ellen Blanck, UB

Mig kan du höra av dig till om du har åsikter kring din utbildning som du vill att jag ska föra med mig till kursansvariga eller studentkåren (Stuff). Du kan också vända dig till mig om det skulle uppstå några problem med din utbildning.
Kontakt: utbildning@elin.se

viktor

Viktor Mårtensson, AMO

Till mig kan du skriva om du har problem med arbetsmiljön på universitet, både den fysiska och den psykiska. Jag har alltid tystnadsplikt när någon hör av sig till mig.
Kontakt: amo@elin.se

Translate »