Marknadsföringsutskottet

MARKNADSFÖRINGSUTSKOTTET – MAFÖ

Marknadsföringsutskottets arbete grundar sig i att samordna de aktiviteter som bidrar till att föreningen syns utåt. Dels gentemot föreningens medlemmar men även mot företag och näringslivet samt potentiella nya ekonomstudenter. Utskottet strävar hela tiden efter att skapa kreativa och roliga idéer för att uppmärksamma föreningen ytterligare. De största projekten utskottet anordnar kan läsas om här nedanför.

Felicia Karlsson, Ordförande Marknadsföringsutskottet

Telefon 073-029 00 68

Våra underskott:

Några av de projekt och de event vi anordnar:

Årsboken är ett nytt projekt för i år som ersätter den tidigare Fotokatalogen. Syftet med Årsboken är att belysa alla ELINs evenemang som ägt rum under året och även de vardagliga sakerna som hör studentlivet till. I boken ska det finnas något för alla – alltifrån finsittningar till föreläsningar och vardagsmat!

Varje år under nollningen delas en civilekonomväska ut till alla nyblivna ekonomstudenter. Att ta fram väskan är ett projekt som utskottet ansvarar för, där arbetet innebär alltifrån planering, till design, att fixa sponsorer m.m. Väskan är väldigt uppskattad och används dagligen av ekonomstudenterna. Det är ett kreativt och roligt arbete att arbeta fram väskan. Projektet ger ett väldigt bra tillfälle för våra samarbetspartners att synas utåt då de har med sina loggor på väskan.

Varje år åker delar av utskottet upp till Stockholm för att medverka på SACO-mässan, som är en universitets- och högskolemässa som anordnas främst för gymnasieelever runt om i Sverige. Arbetet på mässan går ut på att marknadsföra civilekonomprogrammen och svara på frågor om dessa från nyfikna gymnasieelever.

Vid hemmissioneringen har studenter möjlighet att åka hem till sina gamla gymnasieskolor för att prata om civilekonomprogrammen och dela med sig av sina erfarenheter som student i hopp om att försöka locka nya studenter till våra program. Detta är ett roligt och meriterande projekt, vid intresse finns mer information om ni klickar här.