TEAM-DAGARNA

TEAM-DAGARNA

Team-dagarna | Där du lägger ditt kärriärpussel!

Vi är en av Sveriges största arbetsmarknadsdagar som genomförs över två dagar med cirka 75 deltagande företag och besöks av över 4000 studenter. DreamTEAM består av 24 personer från I-sektionen och ELIN och 5 av dessa är en del av Staben som har det övergripande ansvaret för TEAM-dagarna. Detta år kommer TEAM-dagarna efter två år med restriktioner äntligen genomföras på plats igen. Huvudsyftet med mässan är att presentera och sammanföra företag och studenter. På mässdagarna kommer utställande företag få en möjlighet att möta några av Sveriges mest eftertraktade studenter på väg ut i arbetslivet. I år kommer TEAM-dagarna hållas den 27-28 september.

Inför mässan hålls införveckorna där företag får chansen att förbereda studenterna inför mässan genom workshops, inspirerande föreläsningar och personliga möten.

För att få mer info om TEAM-dagarna besök teamdagarna.com eller maila till:

Jacob Klintfors

Gruppledare Eventgruppen

Jacob.klintfors@teamdagarna.com

070-992 60 67

Felicia Nordström

Projektledare med HR-ansvar

felicia.nordstrom@teamdagarna.com

072-251 21 25

Elsa Knöös

Projektledare med Ekonomiansvar

Elsa.knoos@teamdagarna.com

072-558 20 01

Filippa Hermansson

Gruppledare Företagsgruppen

filippa.hermansson@teamdagarna.com

073-329 29 23

Henry Svens

Gruppledare Mässgruppen

henry.svens@teamdagarna.com

070-234 54 32

Translate »