TEAM-DAGARNA

TEAM-DAGARNA

Team-dagarna | Börja lägga ditt kärriärpussel!

 

Vi är en av Sveriges största arbetsmarknadsdagar som genomförs över två dagar med cirka 80 deltagande företag och besöks av över 4000
studenter. DreamTEAM består av 23 personer från I-sektionen och/eller
ELIN och 5 av dessa är en del av Staben som har det övergripande
ansvaret för TEAM-dagarna. Unikt för TEAM 2020 är att mässan kommer
genomföras digitalt men med fortsatt huvudsyfte att presentera och
sammanföra företag och studenter. Som utställande företag, i år via vår
hemsida, får ni därmed en möjlighet att möta några av Sveriges mest
eftertraktade studenter på väg ut i arbetslivet.

Inför mässan hålls införveckorna där företag får chansen att förbereda
studenterna inför mässan genom workshops, inspirerande föreläsningar och
personliga möten.

För att få mer info om TEAM-dagarna besök teamdagarna.com eller maila till:

Team-dagarna
Team-dagarna | Christoffer Jacobsson

Christoffer Jacobsson

Gruppledare Eventgruppen

christoffer.jacobsson@teamdagarna.com

070-740 82 88

Team-dagarna | Wilma Öholm

Wilma Öholm

Projektledare med HR-ansvar

Projektledare@teamdagarna.com

079-333 97 71

Team-dagarna | Linn Bengtsson

Linn Bengtsson

Projektledare med Ekonomiansvar

ekonomi@teamdagarna.com

072-504 51 13

Team-dagarna | Paulina Hansson

Paulina Hansson

Gruppledare Företagsgruppen

paulina.hansson@teamdagarna.com

076-716 91 98

Malin Eklund | Paulina Hansson

Malin Eklund

Gruppledare Mässgruppen

malin.eklund@teamdagarna.com

073-072 42 56