TEAM-DAGARNA

TEAM-DAGARNA

Team-dagarna | Där du lägger ditt kärriärpussel!

Vi är en av Sveriges största arbetsmarknadsdagar som genomförs över två dagar med cirka 75 deltagande företag och besöks av över 4000 studenter. DreamTEAM består av 24 personer från I-sektionen och ELIN och 5 av dessa är en del av Staben som har det övergripande ansvaret för TEAM-dagarna. Detta år kommer TEAM-dagarna efter två år med restriktioner äntligen genomföras på plats igen. Huvudsyftet med mässan är att presentera och sammanföra företag och studenter. På mässdagarna kommer utställande företag få en möjlighet att möta några av Sveriges mest eftertraktade studenter på väg ut i arbetslivet. I år kommer TEAM-dagarna hållas den 27-28 september.

Inför mässan hålls införveckorna där företag får chansen att förbereda studenterna inför mässan genom workshops, inspirerande föreläsningar och personliga möten.

För att få mer info om TEAM-dagarna besök teamdagarna.com eller maila till:

Sanja Musicki Björkman

Gruppledare Eventgruppen

sanja.musicki@teamdagarna.com

073-53 76 667

Emelie Rooth

Projektledare med HR-ansvar

emelie.rooth@teamdagarna.com

073-54 37 290

Elin Gustafsson

Projektledare med Ekonomiansvar

elin.gustafsson@teamdagarna.com

076-06 44 380

Sahel Cedighi

Gruppledare Företagsgruppen

sahel.cedighi@teamdagarna.com

073-94 03 553

Victoria Kullgren

Gruppledare Mässgruppen

victoria.kullgren@teamdagarna.com

073-34 27 080  

Translate »