TEAM-DAGARNA

TEAM-DAGARNA

Team-dagarna | Börja lägga ditt kärriärpussel!
Vi är en av Sveriges största arbetsmarknadsdagar som genomförs över två dagar med cirka 80 deltagande företag och besöks av över 4000 studenter. DreamTEAM består av 23 personer från I-sektionen och/eller ELIN och 5 av dessa är en del av Staben som har det övergripande ansvaret för TEAM-dagarna. Unikt för TEAM 2021 är att mässan kommer genomföras digitalt men med fortsatt huvudsyfte att presentera och sammanföra företag och studenter. Som utställande företag, i år via vår hemsida, får ni därmed en möjlighet att möta några av Sveriges mest eftertraktade studenter på väg ut i arbetslivet.

Inför mässan hålls införveckorna där företag får chansen att förbereda studenterna inför mässan genom workshops, inspirerande föreläsningar och personliga möten.

För att få mer info om TEAM-dagarna besök teamdagarna.com eller maila till:

Ida Tillas

Gruppledare Eventgruppen

ida.tillas@teamdagarna.com

070-494 27 30

Frans Nyfors

Projektledare med HR-ansvar

frans.nyfors@teamdagarna.com

076- 199 45 12

Linnea Nestor

Projektledare med Ekonomiansvar

linnea.nestor@teamdagarna.com

076- 047 00 67

Jacob Holst

Gruppledare Företagsgruppen

jacob.holst@teamdagarna.com

070- 485 42 21

Johanna Jangälv

Gruppledare Mässgruppen

johanna.jangalv@teamdagarna.com

073-509 58 76

Translate »