TEAM-DAGARNA

TEAM-DAGARNA

Team-dagarna | Där du lägger ditt kärriärpussel!

Vi är en av Sveriges största arbetsmarknadsdagar som genomförs över två dagar med cirka 75 deltagande företag och besöks av över 4000 studenter. DreamTEAM består av 24 personer från I-sektionen och ELIN och 5 av dessa är en del av Staben som har det övergripande ansvaret för TEAM-dagarna. Detta år kommer TEAM-dagarna efter två år med restriktioner äntligen genomföras på plats igen. Huvudsyftet med mässan är att presentera och sammanföra företag och studenter. På mässdagarna kommer utställande företag få en möjlighet att möta några av Sveriges mest eftertraktade studenter på väg ut i arbetslivet. I år kommer TEAM-dagarna hållas den 27-28 september.

Inför mässan hålls införveckorna där företag får chansen att förbereda studenterna inför mässan genom workshops, inspirerande föreläsningar och personliga möten.

För att få mer info om TEAM-dagarna besök teamdagarna.com eller maila till:

Ellen Bergkrans

Gruppledare Eventgruppen

ellen.bergkrans@teamdagarna.com

072-152 93 10 

Sofie Larsson

Projektledare med HR-ansvar

sofie.larsson@teamdagarna.com

076-310 40 24 

Julia Schreiber

Projektledare med Ekonomiansvar

julia.schreiber@teamdagarna.com

072-207 67 75 

Johanna Brynielsson

Gruppledare Företagsgruppen

johanna.brynielsson@teamdagarna.com

072-214 55 53

Victoria Winqvist

Gruppledare Mässgruppen

victoria.winqvist@teamdagarna.com

076-026 14 48  

Translate »