Utskott

LÄS MER OM NÅGRA AV ELINS UTSKOTT

STYRELSEN

E-Pub är ett underutskott till ELIN Club som driver pubverksamheten för ekonomstudenter på Linköpings Universitet.

PRESIDIET

Det är vi som är ELINs Presidium, vår främsta uppgift är att verka för sektionens strategiska utveckling och att leda styrelsen och dess utskott i sitt arbete. Vi sitter tillsammans med 10 andra medlemmar i ELINs styrelse (Styret).

STABEN

Det är vi i staben som har hand om det praktiska och administrativa inom ELIN. Vi har hand om IT, ekonomi, information och förvaltningsverksamhet för att underlätta för övriga styrelsen och självklart alla våra medlemmar.

ELIN CLUB

Gillar du att gå på sittningar, festa, sporta, att spela musik eller att engagera dig i sociala evenemang? Då är ELIN Club något för dig!

UTBILDNINGSUTSKOTTET

Civilekonomexamen som erbjuds på Linköpings universitet genom våra två civilekonomprogram tillhör Sveriges bästa vilket vi i utbildningsutskottet är väldigt stolta över! Vårt huvudmål är att kvalitetssäkra civilekonomutbildningen vid Linköpings universitet.

INTERNATIONELLA UTSKOTTET

ELIN’s International Committee aims to promote the association’s integration with other cultures and countries. We plan and arrange events, trips, and mingles that will help our members with all that international exchanges have to offer.

MARKNADSFÖRINGSUTSKOTTET

Marknadsföringsutskottets arbete grundar sig i att samordna de aktiviteter som bidrar till att föreningen syns utåt. Dels gentemot föreningens medlemmar men även mot företag och näringslivet samt potentiella nya ekonomstudenter

NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

Det är vi som leder ELINs näringslivsutskott, vår huvudsakliga uppgift är att skapa tillfällen då ELINs medlemmar får träffa intressanta företag. Vårt mål är att förbereda våra medlemmar för yrkeslivet och att möjliggöra en naturlig övergång från studentlivet.

Elin

REVISIONSGRUPPEN

Revisionsgruppen är till för de studenter som är nyfikna på revisionsyrket och som vill få mer praktisk erfarenhet än vad programmet erbjuder. Gruppen består för närvarande av 8 studenter som tillsammans granskar andra sektioners löpande bokföring och årsslut.

Team-dagarna

TEAM-DAGARNA

TEAM-dagarna är en av Sveriges största arbetsmarknadsdagar som genomförs över två dagar med cirka 80 deltagande företag och besöks av över 4000 studenter.

Elin

FÖRTROENDEVALDA

Marknadsföringsutskottets arbete grundar sig i att samordna de aktiviteter som bidrar till att föreningen syns utåt. Dels gentemot föreningens medlemmar men även mot företag och näringslivet samt potentiella nya ekonomstudenter

Elin

VALBEREDNINGEN

Det är vi som är valberedningen! Vår uppgift är att anordna Elins vår och höstval. Detta gör vi genom att sätta samman information om de poster som skiftas, fixa roliga val-event samt se till att röstningsprocessen sker på ett korrekt sätt. Har ni några frågor rörande valet så är ni välkomna att kontakta oss!

ELIN PLAYERS

ELIN Players är Civilekonomernas Fadderi och Festeri. Vi finns till för att få de nya ekonomstudenterna att känna sig välkomna under sina första veckor på Linköpings universitet, samt se till att arrangera festliga höjdpunkter under året både för ekonomer men även för hela universitetet.

Translate »