Styrelsen

Styrelsen

Elins styrelse består av utvalda medlemmar som representerar Elin för att föra arbetet framåt.

Ordförande

Joel Sahlqvist Winell

Tel: 070-926 32 01

Mail: ordf@elin.se

1:e Vice ordförande med utbildningsansvar

Ellen Blanck

Tel: 076-245 54 45

Mail: utbildning@elin.se

2:e Vice ordförande med näringslivsansvar

Elin Dau Neuman

Tel: 073-643 92 10

Mail: naringsliv@elin.se

Skattmästare

Eric Malalatunga

Tel: 070-644 77 73

Mail: ekonomi@elin.se

Intendent & AMO

Viktor Mårtensson

Tel: 072-538 79 00

Mail: intendent@elin.se & amo@elin.se

Informationsansvarig

Alice Juneskog

Tel: 073-507 38 02

Mail: info@elin.se

IT-ansvarig

Lucas Rudberg

Tel: 076-141 50 10

Mail: it@elin.se

Ordförande ELIN Club

Linn Aldén

Tel: 070-970 00 41

Mail: club@elin.se

Ordförande Marknadsföringsutskottet

Astrid Höij

Tel: 070-872 20 45

Mail: mafo@elin.se

Ordförande Utbildningsutskottet

Elin Lindgren Engelblom

Tel: 076-782 67 57

Mail: uu@elin.se

Ordförande internationella utskottet

Karin Öberg

Tel: 073-310 26 96

Mail: iu@elin.se

Ordförande näringslivsutskottet

Jonathan Hafström

Tel: 073-787 22 31

Mail: nu@elin.se

Translate »