PRESIDIET

PRESIDIET

Det är vi som är ELINs Presidium, vår främsta uppgift är att verka för sektionens strategiska utveckling och att leda styrelsen och dess utskott i sitt arbete. Vi sitter tillsammans med 10 andra medlemmar i ELINs styrelse (Styret)

Presidiets fokus ligger ständigt på att skapa mervärde för våra medlemmar och att jobba för att utveckla ELIN. Vårt ansvar är att utveckla ELIN strategiskt och se till att vi är framåtsträvande. Vi arbetar för att vara en öppen förening där alla medlemmar trivs och upplever att studietiden är minst så bra som de hoppats på. Detta gör vi genom att kvalitetssäkra utbildningen, erbjuda attraktiva kontakter med näringslivet samt anordna studiesociala aktiviteter. I ELIN ska det finnas något för alla.
Vi arbetar med hållbarhet i alla dess former och strävar alltid efter att värna om vår omgivning, våra medlemmar och resurser. Har du några tankar om detta eller bara är intresserad av att veta mer om vad ELIN kan erbjuda dig, släng iväg ett mejl så tar vi en zoom-kvart eller en kaffe-klägg i Expen!”

Oskar Larsson, 2:e Vice Ordförande med näringslivsansvar: 
Telefon 070 -561 20 04
naringsliv@elin.se

Lisa Ivarsson, Ordförande: 
Telefon 070 -370 48 65
ordf@elin.se

Alexandra Donis Berggren, 1:e Vice Ordförande med utbildningsansvar: 
Telefon 070-522 39 68
utbildning@elin.se

Translate »