Staben

Staben

Det är vi i staben som har hand om det praktiska och administrativa inom ELIN. Vi har hand om IT, ekonomi, information och förvaltningsverksamhet för att underlätta för övriga styrelsen och självklart alla våra medlemmar.

Vi består av:

Jacob Almefelt, Skattmästare: 
Telefon 076-010 57 50
ekonomi@elin.se

Lucas Rudberg, IT-ansvarig: 
Telefon 076-141 50 10
it@elin.se

Andrea Lidström, Informationsansvarig:
Telefon 072-706 25 53
info@elin.se

Viktor Mårtensson, Intendent och AMO: 
Telefon 072-538 79 00 
intendent@elin.se

SKATTMÄSTARE

Att vara skattmästare i ELIN är en mycket utvecklande och spännande post som är så mycket mer än debet och kredit, intäkt och kostnad. Som skattmästare sköter man inte enbart löpande bokföring, utan har tillsammans med ordförande även det övergripande ekonomiska ansvaret för att föreningen förvaltas med sina medlemmars intressen i första rummet. Detta innebär att man ofta måste agera proaktivt och med planering och budgetering förbereda föreningen inför vad som komma skall. Eftersom de allra flesta beslut har en ekonomisk aspekt, blir man som skattmästare på ett naturligt sätt också del i nästintill samtliga projekt och arrangemang och lär därmed känna föreningen på ett unikt sätt.
Rollen som skattmästare är på många vis en utmärkt förberedelse för en framtida karriär inom ekonomi, redovisning eller finans, samtidigt som den också ställer höga krav. Man arbetar därför i nära samarbete med ordförande och har värdefull hjälp av sin vice skattmästare, samt föreningens studerande och auktoriserade revisor vid Fridolf Revision AB.

IT-ANSVARIG

IT-ansvariges roll i föreningen är att hantera alla IT-relaterade frågor. Det rör allt från att ansvara för hemsidans innehåll till att vid behov föreslå inköp av ny IT-utrustning samt uppgradering av befintlig. Huvuduppgifterna för IT-ansvarig är att förvalta hemsidan, ombesörja drift och service på ELINs datorer med tillhörande utrustning.

Att vara IT-ansvarig är en utvecklande post, det krävs inga djupa förkunskaper, det enda kravet är datorvana och ett intresse för datorer. Man lär sig nya saker hela tiden. Som IT-ansvarig får man en inblick i hela föreningen då ansvaret för en uppdaterad hemsida hela tiden gör att man får en överblick av vad som händer.

INFORMATIONSANSVARIG
Att vara spindeln i nätet är en perfekt beskrivning på hur det är att vara informationsansvarig (eller ”info”) i ELIN. Genom att förmedla all information i föreningen får man en bra inblick i samtliga utskott. Infos främsta arbetsuppgifter är att sköta medlemshanteringen, upprätta dokumentationen i samband med styrelse- och föreningsmöten samt att skicka ut ELIN-News, ekonomernas nyhetsbrev. ELIN-News skickas ut varje vecka till alla våra medlemmar och där kan du läsa om alla spännande projekt som är på gång vilket kan vara allt från roliga fester till unika gästföreläsningar. Får du inte ELIN-News? Mejla mig så löser jag det! Utöver det löpande arbetet så är informationsansvarig Valberedningens kontaktperson under vår-samt höstval.
INTENDENT/AMO
Att vara intendent i ELIN innebär att stå för föreningens förvaltningsverksamhet. Posten innebär till största del att ansvara för våra lokaler och inventarier samt att sköta inköp och försäljning. Som intendent samordnar och ansvarar man även styrets gyckel och gyckelträningar. Intendenten är en slags stödfunktion som utöver de huvudsakliga uppgifterna även har andra uppdrag, som framförallt går ut på att stödja alla ELINs medlemmar. Intendenten ansvarar för miljöarbetet inom sektionen och agerar som arbetsmiljöombud vid eventuella arbetsmiljörelaterade frågor hos ELINs medlemmar. För denna post ligger service i fokus och för att hålla ELIN rullande blir intendenten en viktig kugge i föreningen.
Translate »