Om oss

ELIN SOM FÖRENING

ELIN är en ideell förening som startade 1971 och har idag drygt 1000 medlemmar, vilket gör oss till en av Linköpings största studentföreningar. Vi intresserar oss för allt som rör utbildning, näringsliv och det studiesociala för studenter med koppling till civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet. Vi jobbar dessutom ständigt för att på ett professionellt sätt utveckla både utbildningen och studiernas förankring till arbetslivet.

Bli medlem idag!

VISION

Vår vision är att vara en transparent förening som skapar mervärde för våra medlemmar genom att erbjuda en hög kvalitet på, och jämn balans mellan, föreningens tre grundpelare; utbildning, näringsliv och studiesocialt.

UTBILDNING

ELIN bär ett stort ansvar för att undervisningen som bedrivs för studenter på civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet ska hålla en kvalitativ hög nivå. Genom att hålla kontinuerliga kursutvärderingar och driva andra utbildningsrelaterade frågor arbetar föreningen aktivt med att förbättra och kvalitetssäkra utbildningen.

NÄRINGSLIV

ELINs arbete mot näringslivet verkar för att skapa och främja bra relationer mellan föreningens medlemmar och intressanta företag. Vid jobbsökande är det oftast till stor fördel att ha haft tidigare kontakt med företag och att vara väl insatt i företagets verksamhet. Vi ser därför till att skapa goda kontakter med näringslivet från ett tidigt stadium i utbildningen genom intressanta, varierande och inspirerande företagsevent.

Läs mer om tillgängliga jobb just nu

STUDIESOCIALT

Det studiesociala arbetet som bedrivs inom ELIN verkar för att främja gemenskapen mellan föreningens medlemmar. Ett tydligt studiesocialt inslag är av stor vikt för ett motiverande och minnesvärt studentliv. Därför vill vi bidra med många olika typer av evenemang för att på bästa sätt tillgodose medlemmarnas alla intressen.

Kolla vilka event som är på gång!

OM U9

U9 är ett nätverk bestående av de nio största ekonomföreningarna i Sverige, med syfte att främja utbildning, utveckling och utbyte. Detta nätverk träffas på konferens två gånger per termin och utbyter kunskap och idéer hur medlemmarna ska få bättre studier, närmare kontakt med näringslivet och få bättre studiesocialt liv. Utöver ELIN är följande föreningar och kårer med i U9: 
Instagram: u9network
U9s hemsida: https://u-9.se/

EHVS – Ekonomihögskolan i Växjö studentförening.
F.E.St. – Ekonomföreningen vid Stockholms Universitet.
HHGS – Handelshögskolan i Göteborg studentkår.
HHUS – Handelshögskolan i Umeå studentförening.
SASSE – Handelshögskolan i Stockholm studentkår.
JSA – JIBS Student Association.
LundaEkonomerna – Ekonomföreningen vid Lunds Universitet.
Uppsalaekonomerna – Ekonomföreningen vid Uppsala Universitet.

Translate »