Höstvalet är här!

Det är nu tid för dig som medlem i ELIN att få chansen att bli en aktiv medlem, i styrelsen eller som TEAM-representant! Du kommer få chansen till en rolig studietid med grymma erfarenheter och massa personlig utveckling. Som medlem kan du ansöka till vilken position du vill!

De lediga positionerna är

ELINs Styrelse:

 • Ordförande
 • 2:e Vice Ordförande med Näringslivsansvar
 • Skattmästare
 • Informationsansvarig
 • Ordförande för Utbildningsutskottet
 • Ordförande för Marknadsföringsutskottet
 • Ordförande för Internationella utskottet
 • Ordförande för ELIN Club

Förtroendevalda TEAM

 • Projektledare med ekonomiansvar för TEAM
 • 2st Gruppansvarig för TEAM


/ Valberedningen

Länk till befattningsbeskrivningarna – https://drive.google.com/file/d/1-dF4W30t9xUPrBPxhKrCj7C3V3wvap8O/view?usp=sharing

Du ansöker själv här! https://docs.google.com/forms/d/1rvxQ22lJLH2Q_tzNe0-fpVZ9w3PRAizqeynHLRmznP0/edit

Du nominerar någon här! https://docs.google.com/forms/d/1u-Oc1CqZBiQLOQD5HYk-WqjcdgzPU8-29BG3cW1DWJU/edit

——————————————————————

It’s time for the Autumn Election!


It is now that you as a member of ELIN get the opportunity to be an active member, on the Board or as TEAM-representative! You will get great experiences; personal development and it will be a lot of fun! All members can apply for any position!


The open positions are:

The Board of ELIN

 • President
 • 2nd Vice President with Business Responsibilities (requires good knowledge in Swedish)
 • Treasurer (requires good knowledge in Swedish)
 • Head of Communication (requires good knowledge in Swedish)
 • Head of Education
 • Head f Marketing
 • Head of the International Committee
 • Head of ELIN Club

Trustees, TEAM

 • Project Leader with economics responsibility for TEAM
 • Two Group Managers for TEAM

/ The Election Committee

Link to the position descriptions – https://drive.google.com/file/d/1F57Znj2QjouLK4J5zWZp_wwphKXe1K78/view?usp=sharing

You apply yourself here – https://docs.google.com/forms/d/1rvxQ22lJLH2Q_tzNe0-fpVZ9w3PRAizqeynHLRmznP0/edit

You nominate someone here – https://docs.google.com/forms/d/1u-Oc1CqZBiQLOQD5HYk-WqjcdgzPU8-29BG3cW1DWJU/edit

Translate »