Valberedningen

fr. v Max Petersson, Mathias Olsson, Linda Ferm, Måns Wihl, Axel von Schoultz
fr. v Max Petersson, Mathias Olsson, Linda Ferm, Måns Wihl, Axel von Schoultz

Det är vi som är valberedningen! Vår uppgift är att anordna Elins vår och höstval. Detta gör vi genom att sätta samman information om de poster som skiftas, fixa roliga val-event samt se till att röstningsprocessen sker på ett korrekt sätt. Har ni några frågor rörande valet så är ni välkomna att kontakta oss!

Kontakta valberedningen

Axel von Schoultz (Ordförande),
072-302 07 00,
valberedning@elin.se

Måns Wihl,
076-791 67 99

Linda Ferm,
073-612 28 12

Mathias Olsson,
076-895 59 94

Max Petersson,
070-315 99 52

Till vårvalet 2017

Valberedningen har som uppgift att organisera och genomföra de ELIN:s höst- och vårval under sitt verksamhetsår, marknadsföra valet, ta emot ansökningar samt upprätthålla dokumentationen i samband med valen. De ser till att valet upprättas i enlighet med de stadgar som finns inom ELIN. Valberedningen godkänns under vårmötet och engagemanget löper ett år (1 juni – 31 maj).