Second application period!

Vi är glada över att äntligen kunna meddela ansökningarna från första ansökningsperioden! Idag öppnar den andra ansökningsperioden och det är dags för dig som vill motkandidera att skicka in din ansökan!

De lediga positionerna är:

ELINs Styrelse
* Ordförande
* 2:e Vice Ordförande med Näringslivsansvar
* Skattmästare
* Informationsansvarig
* Ordförande för Utbildningsutskottet
* Ordförande för Marknadsföringsutskottet
* Ordförande för Internationella utskottet
* Ordförande för ELIN Club

Förtroendevalda TEAM
* Projektledare med ekonomiansvar för TEAM
* 2st Gruppansvariga för TEAM

Här hittar ni de kandidater som har ansökt hittills: https://drive.google.com/file/d/13GOtENI6OAJzUdimqQ9K_mS513-F4mw5/view?usp=share_link

Länk till befattningsbeskrivningarna: https://drive.google.com/file/d/1-dF4W30t9xUPrBPxhKrCj7C3V3wvap8O/view?usp=sharing

Du ansöker här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGVTYQ7K4m7l5McZ6mo15bptw6ZFYX79zJof5tt7lB1NTBOw/viewform?usp=share_link

Ta chansen att bli en del av ELIN’s styrelse! <3
/ Valberedningen

———————————————————

The second application period is here!

The open positions are:

The Board of ELIN
* President
* 2nd Vice President with Business Responsibilities
* Treasurer
* Head of Communication
* Head of Education
* Head f Marketing
* Head of the International Committee
* Head of ELIN Club

Trustees, TEAM
* Project Leader with economic responsibility for TEAM
* Two Group Managers for TEAM

You’ll find the applicants from the first application period here: https://drive.google.com/file/d/13GOtENI6OAJzUdimqQ9K_mS513-F4mw5/view?usp=share_link

Link to the position descriptions: https://drive.google.com/file/d/1-dF4W30t9xUPrBPxhKrCj7C3V3wvap8O/view?usp=sharing

You apply here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGVTYQ7K4m7l5McZ6mo15bptw6ZFYX79zJof5tt7lB1NTBOw/viewform?usp=share_link

Take the chance to become a part of the Board 2023!
/ The election committee

Translate »