Re-election for vacant positions!

Det har blivit dags för fyllnadsval!
Två positioner för förtroendevalda poster är vakanta därför kommer det nu bli ett fyllnadsval. Ansöknings- och nomineringsperioden är öppen mellan 18-25/1 och röstningsperiod är mellan 26/1-2/2.

De lediga positionerna är
ELINs Styrelse:
* Ordförande för Internationella utskottet

Förtroendevalda TEAM:
* En gruppansvarig för TEAM

/ Valberedningen

Länk till befattningsbeskrivningarna: https://drive.google.com/file/d/1-dF4W30t9xUPrBPxhKrCj7C3V3wvap8O/view?usp=sharing

Ansök här: https://forms.gle/9iEzDxTRZsB3gMBH8

Nominera någon här: https://forms.gle/rGur77GYJ3ERzQmQ7

——————————————————————
It’s now time for re-election!
Two positions of trustees are vacant, therefore there will now be a re-election. Application and nomination period is open between 18-25/1 and the voting period will be open between 26/1-2/2

The open positions are:
The Board of ELIN
* Head of the International Committee

Trustees, TEAM
* One Group Manager for TEAM

/ The Election Committee

Link to the position descriptions – https://drive.google.com/file/d/1F57Znj2QjouLK4J5zWZp_wwphKXe1K78/view?usp=sharing

You apply yourself here – https://forms.gle/9iEzDxTRZsB3gMBH8

You nominate someone here – https://forms.gle/rGur77GYJ3ERzQmQ7

Translate »