Traneko söker M&A Analytiker
till Linköpingskontoret

Traneko är en oberoende svensk M&A-rådgivare med fokus på företagsförsäljningar ochföretagsförvärv. Våra uppdragsgivare består av onoterade och noterade bolag i Sverigeoch internationellt.Om tjänstenArbetet på Traneko är tydligt projektorienterat där du …

Traneko söker M&A Analytiker
till Linköpingskontoret
Läs mer »