Traneko söker M&A Analytiker
till Linköpingskontoret

Traneko är en oberoende svensk M&A-rådgivare med fokus på företagsförsäljningar ochföretagsförvärv. Våra uppdragsgivare består av onoterade och noterade bolag i Sverigeoch internationellt.Om tjänstenArbetet på Traneko är tydligt projektorienterat där du som analytiker arbetar nära tillsammansmed en partner. Partnern planerar och leder det löpande arbetet, medan analytiker genomförinformationsinsamling, finansiell- och marknadsrelaterad analys, research av bolag ochbranscher […]

Traneko söker M&A Analytiker
till Linköpingskontoret
Läs mer »