Information om Stipendium för bästa examensarbete i ekonomi!

I samband med sitt 100-årsjubilum 2011 inrättade Föreningen Foder & Spannmål (F&S) ett årligt stipendium som tilldelas en examensuppsats i ekonomi på magister/-masternivå.  F&S är en branschorganisation för svensk foderindustri och svensk spannmåls- och råvaruhandel och företagen är således verksamma i ledet både före och efter lantbrukaren. Idén bakom inrättandet är att uppmärksamma och sätta […]

Information om Stipendium för bästa examensarbete i ekonomi! Läs mer »