Studentkväll hos EY

***THIS EVENT WILL BE HELD IN SWEDISH***

Are you in the third grade this year? Then EY welcomes you to their Linköping office for an evening for those who are interested in learning more about auditing and accounting! During the evening you get the opportunity to try Case-solving. Take the chance to ask your questions and mingle with representatives from both Linköping and Norrköping. We will sum up the evening with dinner at restaurant Strandgatan.

Går du i årskurs 3? Då välkomnar EY dig till deras Linköpingskontor för en helkväll för dig som vill veta mer om revision och redovisning! Under kvällen kommer du att få prova på Caselösning, ställa frågor och prata med representanter från Linköping och Norrköping. Det kommer att bjudas på snacks och mingel och kvällen kommer att avslutas med middag på restaurang Strandgatan!

Varmt välkomna,
Hälsningar, Näringslivsutskottet i ELIN i samarbete med EY
—————————————————
Datum: 7 maj
Tid: 16.00, middag på restaurang Strandgatan 18.30
Plats: EY’s kontor i Linköping, Storgatan 13
Sista anmälningsdag: 30 april
Anmälan sker här:
Vid frågor kontakta: ey@elin.se
—————————————————
ANMÄLNINGSPOLICYN
ELIN har sedan december 2014 infört en anmälningspolicy. Detta innebär att man senast 24 timmar innan ett event måste avanmäla sig.

Translate »