Stipendium för ekonomistudenter!

https://www.zensum.se/stipendium

Stipendiet riktar sig till studenter i Sverige som ska skriva kandidat eller masteruppsats inom ekonomi, om exempelvis: företagsekonomi, privatlånbolånsparande, skuldsättning, finansmarknaden eller arbetsmarknad.

Translate »