ELIN’s spring election!

Det är nu tid för dig som medlem i ELIN att få chansen att bli en aktiv medlem i styrelsen! Du kommer få chansen till en rolig studietid med grymma erfarenheter och massa personlig utveckling. Som medlem kan du ansöka till vilken position du vill!

Posterna som du kan söka till är följande:
– Ordförande Näringslivsutskottet
– 1:e vice Ordförande med utbildningsansvar
– IT-ansvarig
– Intendent & AMO

I år kommer valprocessen se lite annorlunda ut. Efter ansökan kommer vi i Valberedningen att kalla de kandiderande till intervju, där vi kommer att ställa frågor för att hitta den vi finner mest lämplig för posten och nominera denna. Nomineringarna kommer att presenteras och sedan finns det möjlighet att motkandidera. Motkandidering sker genom att fylla i motkanderings-formuläret som kommer publiceras på hemsidan och Facebook i samband med att nomineringarna presenteras. För att motkandideringen ska vara fulländade krävs det sedan att man deltar på valmötet där man presenterar sin motkandidatur.

Har ni frågor kring valprocessen, kontakta oss på valberedningen@elin.se.

Länk till befattningsbeskrivningarna här: https://drive.google.com/file/d/1YNIxL4rdAPIZs3h43-sf2430WkpJzIrx/view?usp=sharing

Du ansöker själv här! https://forms.gle/MNSwFYVYMwV6q5aS9

Du nominerar någon här! https://forms.gle/ohuDr5oMadoQN1Vi9

/Valberedningen

It’s time for the Spring Election!

It is now that you as a member of ELIN get the opportunity to be an active member, on the Board! You will get great experiences; personal development and it will be a lot of fun! All members can apply for any position!

The open positions are:
– Head of corporate relations (Requires good knowledge of Swedish)
– 1st Vice President with Educational Responsibility
– Head of IT (Requires good knowledge of Swedish)
– Quartermaster 

This year, the election process will look a bit different. After the application, we will have interviews with the candidates where we will ask questions to find the person we find most suitable for the position and nominate them. The nominations will be presented and then there will be an opportunity to candidate against the nominated. This candidacy is fulfilled by filling in the form and then attend the election meeting where you present your candidacy.

Do you have any questions, contact us at valberedningen@elin.se.

Link to the position descriptions – https://drive.google.com/file/d/1YNIxL4rdAPIZs3h43-sf2430WkpJzIrx/view?usp=sharing

You apply here! https://forms.gle/MNSwFYVYMwV6q5aS9

You nominate someone here! https://forms.gle/ohuDr5oMadoQN1Vi9

/The election committee

Translate »