ELIN’s Höstval är äntligen här!

Höstvalet är här!

Det är nu tid för dig som medlem i ELIN att få chansen att bli en aktiv medlem, i styrelsen eller som TEAM-representant! Du kommer få chansen till en rolig studietid med grymma erfarenheter och massa personlig utveckling. Som medlem kan du ansöka till vilken position du vill!

De lediga positionerna är

ELINs Styrelse:

 • Ordförande
 • 2:e Vice Ordförande med Näringslivsansvar
 • Skattmästare
 • Informationsansvarig
 • Ordförande för Utbildningsutskottet
 • Ordförande för Marknadsföringsutskottet
 • Ordförande för Internationella utskottet
 • Ordförande för ELIN Club

Förtroendevalda TEAM

 • Projektledare med HR ansvar för TEAM
 • 1st Gruppansvarig för TEAM


/ Valberedningen

Länk till befattningsbeskrivningarnahttps://drive.google.com/file/d/1588N9xiijFa2w3fCYfkTXIkrpA-0E96n/view

Du ansöker själv här! https://forms.gle/YmznWLrG3UAQ2CzF8

Du nominerar någon här! https://forms.gle/b9jkssaE7j2H5nxJ7

——————————————————————

It’s time for the Autumn Election!


It is now that you as a member of ELIN get the opportunity to be an active member, on the Board or as TEAM-representative! You will get great experiences; personal development and it will be a lot of fun! All members can apply for any position!


The open positions are:

The Board of ELIN

 • President
 • 2nd Vice President with Business Responsibilities
 • Treasurer
 • Head of Communication
 • Head of Education
 • Head f Marketing
 • Head of the International Committee
 • Head of ELIN Club

Trustees, TEAM

 • Project Leader with HR responsibility for TEAM
 • One Group Manager for TEAM

/ The Election Committee

Link to the position descriptionshttps://drive.google.com/file/d/1588N9xiijFa2w3fCYfkTXIkrpA-0E96n/view

You apply yourself herehttps://forms.gle/ZcxNsYKjVVrF1KfeA

You nominate someone herehttps://forms.gle/rgQQxgZqL8PoVvm68

Translate »