Apply to ELINs committees!

The application for the Committee recruitments is now open! 

Don’t forget to join our info-session in A1 12.15 on Wednesday the 8h of February where we will tell you a lot more about the open positions! You will also be able to ask questions after the Info-lunch is over to our committees!

Your application should contain:

  1. Your name, class, year, Liu-id and what position you are interested in.
  2. A short motivation of why you would be great for the position (Maximum ½ A4)

*** You can apply for more than one position, but please do separately to each committee you are applying for! The more positions you are interested in, the merrier <3***

Send the application to the right email below.

Näringslivsutskottet söker: nu@elin.se

I näringslivsutskottet arbetar vi aktivt för att behålla en god relation med våra partners och letar kontinuerligt efter nya och intressanta företag att arbeta med. Under läsåret arrangerar vi spännande evenemang som är intressanta för såväl studenter som företag.  

Näringslivsutskottet söker 9 personer, varav 6 kontaktpersoner till våra samarbetspartners och 3 till övriga företag som arbetar mot externa företag.

Kontaktperson
Som kontaktperson ansvarar du för den dagliga kontakten med ett specifikt företag. Tillsammans med företaget planerar ni terminen utifrån företagets och våra medlemmars önskemål samt utvärderar samarbetet. Ditt arbete går att beskriva som en projektledare för företagets olika aktiviteter. Du blir även företagets närmsta kontakt både gällande bra och dåliga saker, och är därför en viktig del av att skapa en långsiktig god relation till våra partners.

Övriga företag
I denna roll får du chansen att arbeta för att hitta nya roliga samarbeten med ELIN. Det krävs ett stort eget ansvar, driv och engagemang för att lyckas i rollen. Du kommer ha kontakt med flertalet företag och sälja in ELIN och dess medlemmar som framtida potentiella arbetstagare. Vid eventuellt samarbete får du även agera projektledare för aktiviteten.

1:e Vice Skattmästare

Om du har ett intresse för bokföring och vill ha praktisk erfarenhet, sök till 1:e Vice Skattmästare! Positionen innebär främst att hjälpa Skattmästaren med ELIN:s bokföring, samt andra åtaganden som Skattmästaren förser sektionen. 

Frågor och ansökan: ekonomi@elin.se

Elin club söker: club@elin.se

Projektledare Kvarborg

Få ekonomerna att stanna i Linköping för att på valborg ha en fullspäckad heldag som börjar med champagnefrukost, 5-kamp och häng bakom C-huset. Fortsätta dagen med andra studenter i trädgårdsföreningen och sedan avsluta kvällen på Kårhuset Kollektivet. 

Projektledare Copacabana

Ansvarar för att anordna beachvolleybollsturneringen i trädgårdsföreningen.

Projektledare Aktiva

Som projektledare för Aktiva ska man anordna ELINs finaste sittning. Denna sittning är ett tack till de medlemmar som varit aktiva inom föreningen under året.  

Projektledare E-kravall

Planera och genomföra E-kravall som endast är för oss ekonomer med vita ovvar.

Projektledare Herrsittning

Detta är en finsittning för alla ELINs herrar där det även bjuds på uppträdanden. 

Ordförande SportClub

SportClub är ett underutskott till ELIN Club där det är ordförande och tre personer till som arrangerar främst tre större event under året, ELIN masters, Lasertag och Padel. Syftet med utskottet är att få ekonomerna att röra på sig och aktivera dem.

E-PUB – 5 personer

Som medlem i E-pub får du vara med och anordna pubar där ni lagar mat till ELIN’s medlemmar.

International committee: iu@elin.se

Project leader Study Abroad

In this role you put your organizing skills into action, organize events, guest lectures with companies, utlandspanel, utlandsmingel and be in touch with other student association to organize a new career event.

Project leader Social Activities for Master Students

In this role you participate in a group meeting one time a week with a great mix of people where you are the project leader for your own project. Planning and participating in fun events with awesome people and being part of a bigger platform for Economics & Business master students.

Project Leader Play for Charity 

Play for Charity is a charity event, where ELIN collects money through e.g., a sports tournament, organizing a lottery, selling food & drinks during the event day etc. for a charity organization. In this role you participate in a group meeting once a week with a great mix of people where you are the project leader for your own project. It includes a lot of opportunities for development. You can improve your communication skills. You are responsible for an entire project from the initiative stage of ideas to the final implementation. You learn a lot of practical work which you do not learn from only studying.

Marknadsföringsutskottet söker: foto@elin.se

Ordförande för Foto & Media

Som Ordförande i Foto och Media har du ett stort ansvar för all planering av eventuella fotograferingar av olika event som hålls, samt olika projekt och andra. Du skapar även och håller möten tillsammans med ditt utskott där ni tillsammans bollar idéer och eventuella funderingar kring ert arbete. 

Fotografer

Du är en av flera fotografer som är med och fotar under ELINs olika evenemang, för att sedan redigera bilderna och publicera. 

Drömmen söker: drommen@elin.se

Chefsredaktör

Som chefsredaktör för drömmen ser du till att alla skribenter gör sitt jobb och att tidningen blir komplett. Du leder ett gäng skribenter och ni hjälps åt i redaktionen. 

Skribenter

Du är med och skriver artiklar, intervjuer och annat arbete för Drömmen tillsammans med chefsredaktören. 

Valberedningen söker: valberedningen@elin.se

5 medlemmar till valberedningen

Valberedningen är ansvariga för rekryteringen av ELINs styrelse och förtroendevalda. De anordnar två val, ett på våren och ett på hösten. Valberedningen ser även till att all information når ut till ELINs medlemmar och de anordnar en valpub.

Utbildningsutskottet söker: uu@elin.se

2 till programmeringsgruppen

I programmeringsgruppen har man som uppgift att anordna olika event med fokus på programmering. Det krävs inga förkunskaper inom programmering utan det viktiga är att vilja vara med och skapa roliga event som komplement till vår utbildning. 

Translate »