Ansök till mentorskapsprogrammet!


Läser du första eller andra året på civilekonomprogrammet och skulle vilja ha en mentor som du kan vända dig till med alla möjliga frågor och funderingar som kan uppstå under utbildningen?

Då är utbildningsutskottets mentorskapsprojekt en perfekt möjlighet för dig! Mentorerna består av examinerade Civilekonomer som nu tagit steget in i arbetslivet inom varierande områden såsom redovisning, marknadsföring, strategi, finans och styrning. Du kommer alltså få en mentor i arbetslivet som du kan fråga om allt, till exempel val av inriktning, utlandsstudier och framtida jobb. Mötena kommer preliminärt ske digitalt. Du och din mentor avgör själva hur regelbundet ni vill mötas online eller om ni har möjligheter att träffas fysiskt. Vi arbetar även med att försöka få till en dagsutflykt till Stockholm under våren så att du får möjligheten att träffa din mentor tillsammans med projektledarna.

ANSÖKNINGSBLANKETT:  https://forms.gle/Z8ZF2Uovr7QTJivo6
Ansök senast den 30:e November 23:59. Har ni övriga frågor kan ni även maila till mentorskapsprojekt@elin.se
Hälsningar, Projektledare för mentorskapsprojektet, ELIN:s utbildningsutskott

***English follows below***
Are you studying the first or second year of the Master of Business Administration program and would like a mentor whom you can turn to with all sorts of questions and concerns that may arise during the education?

Then the Education Committee’s mentorship project is a perfect opportunity for you! The mentors consist of graduate Economists who have now taken the step into working life in various areas such as accounting, marketing, strategy, finance and controlling. You will thus have a mentor in working life who you can ask about everything, such as choice of specialization, studies abroad and future jobs. The meetings will tentatively take place digitally. You and your mentor decide for yourself how regularly you want to meet online or if you have the opportunity to meet physically. We are also working on trying to get a day trip to Stockholm in the spring so that you have the opportunity to meet your mentor together with the project managers.


APPLICATION FORM: https://forms.gle/Z8ZF2Uovr7QTJivo6
Apply no later than November 30 23:59. If you have other questions, you can also email mentorskapsprojekt@elin.se
Greetings, Project manager for the mentorship project, ELIN’s education committeeAdam Fredriksson & Jia Wang
Projektledare Mentorskapsprojektet 2021

Translate »