Anmälan till AI-lunchföreläsning

This event will be held in Swedish
*** Information in English below ***

Välkomna till en lunchföreläsning om AI!

Vi i utbildningsutskottet vill bjuda in alla ELIN-medlemmar till en lunchföreläsning om generativ AI med Tobias Trofast, Rebecka Örhn och Cornelia Linderoth.

Lär dig mer om LiUs riktlinjer angående tillåten och otillåten AI-användning och få exempel på hur du bäst använder AI som hjälpmedel i din utbildning. Det kommer även bjudas på lunch till de 50 första som anmäler sig, så tveka inte.

Hoppas vi ses där!

Vad? Lunchföreläsning om AI
När? 10 april kl 12:00-13:00
Var? C1

Programmeringsgruppen, Utbildningsutskottet

***

Welcome to a lunch lecture about AI!

The education committee invites all ELIN-members to a lunch lecture about AI with Tobias Trofast, Rebecka Örhn and Cornelia Linderoth.

Take this opportunity to learn about LiUs guidelines regarding AI. You will also be getting great examples on how to incoorporate AI in your education. The first 50 people who sign up will be getting a free lunch!

We’re hoping to see you there!

What? Lunch lecture about AI
When? 10 April 12:00-13:00
Where? C1

Programming group, education committee

Translate »