Revisorsassistenter till Audit & Assurance Malmö, anställning i augusti 2020