TEAM-dagarna

TEAM-dagarna

 

TEAM-dagarna – Börja lägga ditt kärriärpussel!

 

TEAM-dagarna är en av Sveriges största arbetsmarknadsdagar som genomförs
över två dagar med cirka 80 deltagande företag och besöks av över 4000
studenter. DreamTEAM består av 23 personer från I-sektionen och/eller
ELIN och 5 av dessa är en del av Staben som har det övergripande
ansvaret för TEAM-dagarna. Unikt för TEAM 2020 är att mässan kommer
genomföras digitalt men med fortsatt huvudsyfte att presentera och
sammanföra företag och studenter. Som utställande företag, i år via vår
hemsida, får ni därmed en möjlighet att möta några av Sveriges mest
eftertraktade studenter på väg ut i arbetslivet.

 

Inför mässan hålls införveckorna där företag får chansen att förbereda
studenterna inför mässan genom workshops, inspirerande föreläsningar och
personliga möten.

 

För att få mer info om TEAM-dagarna besök teamdagarna.com eller maila till:


Christoffer Jacobsson

Gruppledare Eventgruppen

christoffer.jacobsson@teamdagarna.com

070-740 82 88


Wilma Öholm

Projektledare med HR-ansvar

Projektledare@teamdagarna.com

079-333 97 71


Linn Bengtsson

Projektledare med Ekonomiansvar

ekonomi@teamdagarna.com

072-504 51 13

Paulina Hansson

Gruppledare Företagsgruppen

paulina.hansson@teamdagarna.com

076-716 91 98

Malin Eklund

Gruppledare Mässgruppen

malin.eklund@teamdagarna.com

073-072 42 56