TEAM

Elin Sjölin, Karolin Jansson, Anton Berggren

TEAMTEAM – Börja lägga ditt kärriärpussel!

Den 25-26 September anordnas TEAM utav ELIN och I-sektionen. TEAM är en av Sveriges största arbetsmarknadsmässor där studenter och företag får möjlighet att mötas. Mässan representerats årligen av cirka 80 utställande som vidare attraherar cirka 4000 studenter. Under de två mässdagarna finns även möjlighet till kontaktsamtal och att inspireras av motiverande föreläsningar.

 

Inför mässan hålls införveckorna där företag får chansen att förbereda studenterna inför mässan genom workshops, inspirerande föreläsningar och personliga möten.

 

För att få mer info om TEAM besök teamdagarna.com eller maila till:

Julia Gustavsson
Info- och Miljöansvarig,
infomiljo@teamdagarna.com

Elin Sjölin
Projektledare,
Elin.sjolin@teamdagarna.com

Anton Berggren
Projektledare,
Anton.berggren@teamdagarna.com