Presidiet

Det är vi som är presidiet och vi leder föreningen tillsammans med 10 andra styrelsemedlemmar. Presidiets främsta uppgift är att verka för sektionens strategiska utveckling och att leda styrelsen och dess utskott i sitt arbete.

Presidiets fokus ligger ständigt på att skapa mervärde för våra medlemmar. Vi arbetar för att vara en öppen förening där alla medlemmar ska trivas och känna att de kan dra nytta av vår verksamhet. Detta gör vi genom att kvalitetssäkra utbildningen, erbjuda attraktiva kontakter med näringslivet samt anordna studiesociala aktiviterer. Vi arbetar även löpande med miljöfrågar och strävar alltid efter att värna om vår omgivning. Har du några tankar om detta eller bara är intresserad av att veta mer om vad ELIN kan erbjuda dig, kom förbi vårt sektionsrum och ta en kaffe-klägg med oss!

KONTAKTA OSS