Näringslivsutskottet

Lisa Galien & Ellen Rodman

 

Det är vi som leder ELINs näringslivsutskott, vår huvudsakliga uppgift är att skapa tillfällen då ELINs medlemmar får träffa intressanta företag. Vårt mål är att förbereda våra medlemmar för yrkeslivet och att möjliggöra en naturlig övergång från studentlivet.

I vårt utskott jobbar vi med att värna om våra nuvarande samarbetspartners samtidigt som vi kontinuerligt letar efter nya intressanta företag att samarbeta med. Under läsåret arrangerar vi spännande evenemang som är intressanta för studenter såväl som företag. Är du intresserad av att samarbeta med ELIN eller har du några idéer kring nya projekt eller företag som kan vara av intresse för föreningen? Hör av dig till:

 

Lisa Galien, Ordförande för Näringslivsutskottet: 

Telefon 076 167 0812

nu@elin.se

Ellen Rodman, 2:e Vice Ordförande med Näringslivsansvar:

Telefon 076 872 1312

naringsliv@elin.se

KONTAKTA OSS
ELINs Årsbankett

Varje höst går ELINs Årsbankett av stapeln. Årsbanketten är en av ekonomernas finaste sittningar där medlemmarna samlas för att ha en trevlig kväll tillsammans med god mat och dans. Under eventet delas ELINs årliga drömstipendie ut till en utav våra medlemmar.

TEAM-dagarna

Tekniskekonomiska Arbetsmarknadsdagarna, TEAM, är ELINs största projekt. TEAM är ett samarbete mellan ELIN och Sektionen för Industriell ekonomi vid Linköpings universitet (I-sektionen), där vi under två dagar arrangerar en företagsmässa för studenter som ges en ypperlig möjlighet att träffa framtida arbetsgivare. Lär mer om TEAM-dagarna här.

Casegruppen

Efter flera års stora framgångar för ELINs medlemmar, i både nationella och internationella tävlingar, vill föreningen fortsätta arbetet med att vara ledande inom caselösning. Detta arbete utförs av föreningens casegrupp som du kan läsa mer om här.

Företagsgruppen

Kommunikationen mellan föreningen och våra samarbetspartners hanteras av Företagsgruppen som består av en kontaktperson för varje enskild partner. Syftet med företagsgruppen är att underlätta kommunikationen mellan ELINs medlemmar och våra samarbetspartners. Som kontaktperson är åtagandet att marknadsföra och anordnar event tillsammans med företagen. Att vara kontaktperson för ett företag löper över ett år från och med vårterminen.

Women's Finance Days

Women’s Finance Days, WFD, är ett tvådagars event på LiU som anordnas av I-sektionens Iris, Börsgruppen och ELIN – Ekonomföreningen vid Linköpings universitet. Projektet utgörs av två välplanerade heldagar med “Kvinnor och karriär” i fokus. Här får Lius studenter möjlighet att inspireras, nätverka och utvecklas. Detta genom föreläsningar och workshops, där det ges tillfälle att ta del av framgångsrika kvinnors historier, men också genom aktiviteter som förbereder inför en framtida karriär. WFD görs i samarbete med Börsgruppen och I-sektionen.