Styrelsen

Ordförande

Karl Mets
Tel:073 262 4224
Mail:Ordf@elin.se

Skattmästare

Elina Lydén
Tel:076 027 0720
Mail:ekonomi@elin.se

IT-ansvarig

Axel Thomsen
Tel:072 220 97 95
Mail:it@elin.se

Ordförande Utbildningsutskottet

Johanna Holmgren
Tel:070 55 15 662
Mail:uu@elin.se

1:e Vice ordförande med utbildningsansvar

Marcus Wennman
Tel:070 924 8010 
Mail:Utbildning@elin.se

Intendent

Anton Wigren
Tel:076 145 50 05
Mail:Intendent@elin.se , amo@elin.se

Ordförande ELIN Club

Alva Westh
Tel:076 292 7552
Mail:club@elin.se

Ordförande internationella utskottet

Lorin Schenk
Tel:0049 157 3873 2691
Mail:iu@elin.se

Ordförande Marknadsföringsutskottet

Carl Öberg
Tel:070 141 3164
Mail:mafo@elin.se

2:e Vice ordförande med näringslivsansvar

Ellen Rodman
Tel:076 872 1312
Mail:Naringsliv@elin.se

Informationsansvarig

Lina Wing
Tel:070 299 7735
Mail:Info@elin.se

Orförande ELIN Players

Sophia Silfvercrantz
Tel:073 500 2954
Mail:players@elin.se

Ordförande näringslivsutskottet

Lisa Galien
Tel:076 167 0812
Mail:nu@elin.se