Styrelsen

Måns Lindqvist

Ordförande

Victor Melkersson

1:e vice ordförande med utbildningsansvar

Hanna Jirskog

2:e vice ordförande med näringslivsansvar

Michaela Axelsson

Informationsansvarig

Fredrik Hjelmberg

IT-ansvarig

Johanna Månsson

Skattmästare

Fredrik Lindfors

Intendent/AMO

Linnea Wennerström

Ordförande ELIN Club

Josefine Nilsson

Verkställande JSM Ansvarig

Kristina Dubs

Ordförande internationella utskottet

Kristina von Hacht

Ordförande marknadsutföringsutskottet

Hanne Hed

Ordförande näringslivsutskottet

Simon Alzén

Ordförande utbildningsutskottet