Styrelsen

Måns Lindqvist

Ordförande

Madeleine Johansson

1:e vice ordförande med utbildningsansvar

Hanna Jirskog

2:e vice ordförande med näringslivsansvar

Michaela Axelsson

Informationsansvarig

Henrik Ström

IT-ansvarig

Johanna Månsson

Skattmästare

Linnea Wennerström

Ordförande ELIN Club

Nalitha Parasnis

Ordförande Players

Kristina Dubs

Ordförande internationella utskottet

Kristina von Hacht

Ordförande marknadsutföringsutskottet

Hanne Hed

Ordförande näringslivsutskottet

Camilla Rosales

Ordförande utbildningsutskottet