Konsult inom operativa och finansiella risker till Risk Advisory