Juniorkonsult till KPMGs börsteam inom kapitalmarknadsfrågor