Civilekonom internationell

Internationella Civilekonomprogrammet

Studier i ekonomi och språk i kombination med utlandsstudier gör dig väl förberedd för en internationell ekonomikarriär. På programmet kan du välja tre olika språkinriktningar, franska, spanska och tyska. I den mångkulturella värld som vi lever blir det viktigare och viktigare att utöver sina ekonomikunskaper ha språkfärdigheter och förståelse för ekonomiska och kulturella förhållanden i andra länder. Det internationella civilekonomprogrammet ger dig just det. Du får också en internationellt gångbar examen som på engelska benämns Master of Science in Business and Economics.

En unik chans till ett helår utomlands

De två första åren läser du på svenska kurser i företagsekonomi, nationalekonomi samt affärsrätt och statistik.  Studier i franska, tyska eller spanska varvas med ekonomikurserna och ger dig kontinuerlig språkträning. Hela det tredje året, eller minst en termin, läser du utomlands. Programmet har exklusiva utbytesavtal med ett sextiotal universitet i Europa och Latinamerika. Läser du en termin vid LiU så läser du ekonomikurser på engelska tillsammans med våra internationella partnerstudenter. Du återvänder till Linköping för det avslutande året, där du läser ekonomi på avancerad nivå samt gör ditt examensarbete.

Jobba med ekonomi ute i världen

Du får en yrkesexamen med många karriärmöjligheter. Efter utbildningen arbetar många internationella ekonomer i världsomspännande organisationer, exempelvis med marknadsföring och organisationsutveckling, finansiering och ekonomistyrning. Kombinationen språk och ekonomi är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. Väljer du att stanna kvar och studera vid Linköpings universitet i ytterligare ett år så har du möjlighet att ta ut en tvåårig masterexamen i antingen företags- eller nationalekonomi.

Några jobb som tidigare studenter har
  • Finans-/riskanalytiker
  • Ekonomichef
  • Controller
  • Marknadschef
  • Managementkonsult