Ansökan och nominering till ELINs höstval

It’s time for the Autumn Election!

 

It is now that you as a member of ELIN get the opportunity to be an active member on the Board! You will get great experiences, personal development and it will be a lot of fun!

 

Important dates:

 • Application & Nomination period: 29/10-5/11
 • Election Pub: 12/11
 • Second application period: 13/11-18/11
 • Voting period: 19/11-26/11
 • ELIN’s Annual meeting: 26/11

 

The open positions are:

The Board

 • President
 • 2nd Vice President with business responsibility
 • Treasurer
 • Head of Communication
 • Head of Education
 • Head of the International Committee
 • Head of Marketing
 • Head of ELIN Club

 

TEAM

 • Project Leader with economic responsibility for TEAM
 • 2 Group Managers for TEAM

 

Your application should be in English

 

The Board is the executive and decision-making body of ELIN and is responsible for managing the whole association through working both strategic och and operationally. The Board has weekly meetings together. There are board meetings every other week, which all members are welcome to, and discussion meetings with only the board every other week. All meetings within the board and the committees can be held in English, but some events that all committees arrange with external actors are in Swedish.

 

Learn more about the positions: 

 

President

• Lead and coordinate the board’s work
• Strategic development of the association, together with 1st and 2nd Vice President
• Create cohesion in the association and ensure that the association works towards
common goals
• Represent ELIN internally and externally, eg at U9 conferences
• ELIN’s annual budget, together with the Treasurer

 

2nd Vice President with business responsibility

• ELIN’s contact with companies and other student associations
• Strategic development of the association, together with the President and 1st Vice
President
• Negotiate agreements with our partners together with the Head of Business
Relations
• Promote contact and collaboration with new companies
• Contact with TEAM, Women’s Finance Days and the Annual Banquet committee

This position requires very good knowledge in Swedish.

 

Treasurer

• The association’s finances and all finance-related routines
• The annual budget and financial statements
• All the association’s accounting, together with 1st and 2nd Vice Treasurer• Contact with the bank and auditors
• Assist committees in making and following up budgets
• Contact with the Audit Group and the Treasury Committee

This position requires very good knowledge in Swedish.

 

Head of Communication

• Internal and external communication including the associations’ weekly letter ELINWeekly
• The association’s statues
• Association meetings

• Member management
• Contact with the Nomination Committee

This position requires very good knowledge in Swedish.

 

Head of Education

• The Education Committee, including weekly meetings
• Offer events to develop cutting-edge skills to strengthen members of the labor market
• Create platforms for companies and students to meet
• Contact with the Case Group

 

Head of the International Committee

• The International Committee, including weekly meetings
• Inform about and inspire students to study abroad
• Maintain cooperation with Language Café
• Participate in the Master Club, as well as the planning and implementation of Play for Charity & The Business Trip Europe

• Contact the International Office and the SMIO program coordinator

 

Head of Marketing

• The Marketing Committee, including weekly meetings
• The association’s marketing
• ELIN’s social media
• Create marketing strategies to improve marketing for members, partners and future students

• Contact with Drömmen and the Photo and media Committee

This position requires very good knowledge in Swedish.

 

Head of ELIN Club

• The ELIN Club Committee, including weekly meetings
• Plan and carry out CLUB’s events together with the project leader and the rest of thecommittee
• Contact with Sportclub, Acapelin and E-Bandet

TEAM

 

TEAM-dagarna är en av Sveriges största arbetsmarknadsdagar som genomförs
över två dagar med cirka 80 deltagande företag och besöks av över 4000 studenter.

Staben består av fem personer och i år kommer två av dessa rekryteras från I-
sektionen. Som en del av staben för TEAM-dagarna kommer du bland annat vara

med och rekrytera 2021 års DreamTEAM bestående av 18 stycken drivna ekonomer
och I-are.

 

Projektledaren med Ekonomiansvar:
Som Projektledare med Ekonomiansvar kommer Du tillhöra Staben, en grupp på 5
personer, där ni tillsammans kommer leda arbetet mot TEAM-dagarna 2021. Du
kommer främst att ansvara för bokföring, budgetering och ta en ledande roll för att
sätta ihop TEAM-budgeten, som står till grund för strukturen på hela mässans
utformning. Dessutom tillkommer dagliga ekonomiska frågor där Du kommer vara i
nära kontakt med flertalet företag. Tillsammans med den andra projektledaren,
ansvarar ni för helhetsarbetet, där blicken riktas mot såväl mässan som mot TEAMs
långsiktiga mål och visioner. Du kommer även få möjligheten att skapa och planera
workshops samt att driva projekt under arbetes gång. Dessutom kommer
ledarskapsarbetet innebära att Du kommer agera stöd åt övriga i Staben men också åt
Kommittén. Tillsammans med Staben kommer Du också vara med att välja ut 2021-
års DreamTEAM. Glöm inte bort att du skapar massor av nya vänner, kommer i
kontakt med företag och blir flertalet skratt och erfarenheter rikare!

 

Gruppansvarig (Vakant):
Som gruppansvarig är man antigen ansvarig för event-, mäss- eller företagsgruppen.
Det går inte att söka som ansvarig för en specifik grupp, utan detta tillsätts sedan
internt. Som gruppansvarig bör man vara bekväm med att vara ledare för en mindre
grupp där man kan främja idéer, åsikter och nyfikenhet samt se till att idéer sätts i
rullning. Du behöver även kunna stötta gruppen att hålla fokus på arbetet och hjälpa
dem att driva arbetet framåt. Arbetet som gruppansvarig innebär att ha övergripande
koll och vara ett bollplank gentemot gruppen. En viktig egenskap hos dig blir således
att vara lyhörd och uppmärksam.

 

Fält markerade med * är obligatoriska

How the Election works: 

 • All members can apply for, or nominate someone else, for any of the open positions during the application and nomination period. If you get nominated, the Election Committee will send you an email with what position you were nominated for. The nominations are anonymous.
 • When the first application and nomination period is over, the Election Committee will publish all the applications so that all members can read about the applicants and prepare questions for the Election Pub.
 • All applicants will be interviewed during the Election Pub, and they will then get the chance to convince the audience that they are the best candidate for the position. Two interviewers will prepare questions and speak with the applicants on the stage, and everyone in the audience can ask questions. The applicants who are abroad, or for some reason can’t participate get the option to send a video with the answers to their questions.
 • The second application period opens the day after the Election Pub (you can’t nominate during this period). If you think you’re a better candidate than the others who applied, or if you just realized that you want to apply, this is your last chance.
 • When the second application period is over, the Election Committee will publish a final list with the applicants. By this time, the voting period will start, and all members have the opportunity to vote for the candidate they think is most suitable for the position. All members can vote for one person for each position. They also have the chance to put blank vote (if they don’t have an opinion for that position) or “vakant” (if they don’t think that any of the candidates are a good fit for the position). The members can chose to not vote on all positions.
 • The voting period ends at the day of the Annual Meeting. The result of the election will be announced at the Annual Meeting, and has to be officially accepted by the meeting.
 • The candidates that got the most votes, and get accepted by the Annual Meeting, will officially start their mandate period on the 12th of November.

 

If you have any questions regarding the Election, email valberedningen@elin.se. If you have a problem logging into ELIN.se, please E-MAIL it@elin.se.